סיעודי

ביטוח המעניק פיצוי חודשי במצב סיעודי

העלייה המתמדת בתוחלת החיים בשילוב עם התקדמות מדע הרפואה,
מגדילים את הסיכון להפוך לאדם במצב סיעודי והלישאר במצב זה תקופות
זמן ארוכות.

האחריות העיקרית למימון הוצאות הגבוהות הנובעות ממצב סיעודי חלה על
החולה הסיעודי ובני משפחתו, ובמקרים רבים נאלץ החולה הסיעודי לכלות
את חסכונותיו או להוות מעמסה כלכלית על בני משפחתו.
מעבר להתמודדות הלא פשוטה עם המצב, המשפחה עלולה למצוא את עצמה
מתמודדת עם פגיעה כלכלית חמורה.

הביטוחים הסיעודיים בכל קופות החולים הינם ביטוחים קבוצתיים,
המחודשים מעת לעת, בתנאים ובפרמיה שאינם מובטחים מראש, נותנים כיסוי
בסכום מוגבל, שהוא נמוך מהצרכים של אדם סיעודי.

ביטוח סיעודי מסייע למי שהגיע למצב סיעודי לקבל טיפול הולם.

הפיצוי החודשי הוא ללא צורך בקבלות או הוכחת הוצאות בפועל, ותשלומים
שיתקבלו מגורמים אחרים (כגון ביטוח לאומי) לא יקוזזו מסכום הפיצוי החודשי.

עסקים

חיים

רכב

משתמשים
לייקים
שיתופים
פרסים
גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן