משאיות וצמ"ה

רכב

דירה

בריאות

חיים

נסיעות לחו"ל

חיסכון פנסיוני

חיסכון אישי

ביטוח עסק

אלי אפרתי

סוכן ביטוח מורשה

התמחות בכל סוגי הביטוח: 

מספר טלפון: 050-7404095

לידור אפרתי

מספר טלפון: 052-2404095

לירון אפרתי

מספר טלפון: 054-8097766

אמיר אפרתי

מספר טלפון: 050-7273730