ביטוח חיים

ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק), אובדן כושר עבודה ונכות.

תאונה או מחלה עלולות למנוע ממך לעבוד ולהתפרנס. מקרה מוות, חלילה,

עלול להשאיר את יקיריך ללא מקור הכנסה. פוליסות ביטוח חיים למקרה מוות

(ריסק) מבטיחות בסיס כלכלי לך ולמשפחה במקרה של אסון.

העיקרון של ביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור פיצוי כספי לסיכונים

שונים, לכן ביטוח חיים מכונה בשם "ריסק" (Risk).

סכום ביטוח החיים שלך אמור לכסות את התחייבויותיך הכלכליות שלך

ושל בני משפחתך עד הגיעם של ילדייך לעצמאות כלכלית.

תאונה או מחלה עלולות לעצור את מרוץ החיים ולגרום בנוסף לכאב הפיזי

והנפשי. להוצאות כספיות גבוהות ולמגבלה גופנית שפוגעת ביכולת לעבוד

ולהתפרנס. ביטוח אובדון כושר עבודה מבטיח לך שקט כלכלי באמצעות פיצוי

חודשי שישולם לך במקרה של אובדן כושר עבודה ממחלה או תאונה.

כך תוכל למנוע ירידה ברמת החיים שלך ושל משפחתך.

בקרת מקרה ביטוח, חברת הביטוח מפצה אותך או את משפחתך על מנת

שרמת החיים לא תרד.

עסקים

חיים

רכב

משתמשים
לייקים
שיתופים
פרסים