ביטוח חיים

ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק), אובדן כושר עבודה ונכות.
מקרה של תאונה או מחלה עלולה למנוע ממך לעבוד ולהתפרנס, מקרה מוות עלול להשאיר את יקיריך ללא מקור הכנסה.
פוליסות ביטוח חיים למקרה מוות (ריסק) מבטיחות בסיס כלכלי לך ולמשפחה במקרה של אסון.
בביטוח חיים התשלום הוא עבור פיצוי כספי לסיכונים שונים.
סכום ביטוח החיים שלך אמור לכסות את ההתחייבויות הכלכליות שלך ושל בני משפחתך עד הגעת ילדיך לעצמאות כלכלית.
תאונה או מחלה עלולות לעצור את שגרת החיים ולגרום בנוסף לכאב הפיזי והנפשי להוצאות כספיות גבוהות ולמגבלה גופנית שפוגעת ביכולת לעבוד ולהתפרנס. ביטוח אובדן כושר עבודה מבטיח לך שקט כלכלי באמצעות פיצוי חודשי במקרה של פגיעה בפרנסה. ביטוח זה יכול למנוע ירידה ברמת החיים שלך ושל משפחתך ולעזור בהוצאות הכלכליות.

האם הביטוח שלכם תואם את סכום התחייבויותיכם הכלכליות?
מוזמנים ליצור קשר לקבלת ייעוץ והתאמה לפוליסת ביטוח חיים המתאימה לכם אישית.